Хар салхины Норуда - Ангиа сонго

АНХААРУУЛГА:
Энэхүү тоглуулагч дахь анимэний чанар манай видеоноос бус таны интернэтийн хурднаас болж өөрчлөгддөг тул хэрэв та хүсвэл 720p, 480p, 360p гэх сонголтуудаас сонгож илүү чанартайгаар үзээрэй. Мөн анги сонгох үед бичлэг ямар нэг байдлаас болж гарахгүй байвал доор сэтгэгдэл бичиж үлдээнэ үү!